VĖTRUNGĖLĖ

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėtrungėlė“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įstaigos kodas 190424829
Adresas: Taikos pr. 23A, LT-91144, Klaipėda
Telefono numeris: (8 46) 31 47 62
Elektroninis paštas: verinelis23@gmail.com

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ REORGANIZAVIMO SUJUNGIMO BŪDU SU BIUDŽETINE ĮSTAIGA KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „VĖRINĖLIS“, SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso  2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022  m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Klaipėdos lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“, skelbiame apie parengtą Biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ Reorganizavimo sujungimo būdu su biudžetine įstaiga Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Vėrinėlis“, reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Taikos pr. 23a, LT-91144;

              juridinio asmens kodas – 190424829;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

             Reorganizuojamas juridinis asmuo:

              pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“;

              teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

              buveinė – Sausio 15-osios g. 13a, LT-91136, Klaipėda;

              juridinio asmens kodas – 190427362;

              registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šią biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras.

 

Reorganizavimo būdas – BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ ir BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „ Pingvinukas “ reorganizuojami sujungimo būdu į naują juridinį asmenį. 

Po reorganizavimo veiklą baigiančios biudžetinės įstaigos

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“ (įstaigos kodas – 190424829)  ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ (įstaigos kodas – 190427362)

Po reorganizavimo veiklą pradeda naujas juridinis asmuo – BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėtrungėlė“, turintis skyrių.

Juridinių asmenų registre registruojama Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų nauja redakcija.

Data, nuo kurios veiklą baigiančios biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos  lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Vėtrungėlė“ – 2022 m. rugsėjo 1 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ naujos redakcijos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojamos po reorganizavimo biudžetinės įstaigos – Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose:

Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai),

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/tinklo-pertvarkos-planai-investicines-programos-ir-ju-igyvendinimo-ataskaitos/8689

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ https://www.pingvinukas.lt/

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ https://www.vetrungele.lt

Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ nuostatų projektas

parsisiųsti Word formatu

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T2-63 „Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetines įstaigas Klaipėdos lopšelį-darželį „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelį-darželį „Vėrinėlis“

parsisiųsti Word formatu

Biudžetinių įstaigų Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ reorganizavimo sujungimo būdu sąlygų aprašas

parsisiųsti Word formatu

 

 

 

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AD1-6 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS APRIBOJIMO KARANTINO LAIKOTARPIU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS  Įsakymas 2021-07-01 Nr. AD1-836

VYKDOMAS

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0074 „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „Nykštukas“, lopšelis-darželis „Putinėlis“, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“.

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Visas 

Prašymai mokytis 2021–2022 mokslo metais Klaipėdos miesto mokyklose pradedami registruoti nuo š. m. kovo 3 d. 10 val. į 1 klases, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS(.pdf) 

ĮSAKYMAS DĖL PAGRINDINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS MOKYTIS 2021–2022 MOKSLO METAIS VYKDYMO TERMINŲ NUSTATYMO(.pdf)

Languose ir širdyse viltingai sužvilgo įžiebtų žvakučių ugnelės – už tuos, kurie prieš tris dešimtmečius mūsų laisvės vardan atidavė gyvenimus ir tuos, kurie pasiaukojančiai kovoja dabar…Esame dėkingi.❤️

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

1 2 3 13