KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2022-2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021-2023 METŲ STRATEGINIS PLANAS

2020 METŲ ETNOKULTŪRINIO UGDYMO  VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020-2022 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2019 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2018 METŲ  DIREKTORĖS LAUROS ŠESKE VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERINĖLIS“ neformaliojo vaikų ŠVIETIMO ETNOKULTŪRINiO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS