KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ NUOSTATAI, patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-256