KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2022 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2021 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2020 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2019 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2018 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2017 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, ATLIKIMO IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAS APIE PRADEDAMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2017 M.

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMUS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2017 M

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS SUTARTIS 2017 M

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2017 METAIS PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2016 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAS APIE PRADEDAMUS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 2016 M.

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAI APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMUS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTIS 2016 M

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SKELBIMAI APIE SUDARYTAS SUTARTIS 2016 M

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ SUPAPRASTINTOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TAISYKLĖS

parsisiųsti Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ 2014 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu