Susirinkimai (metodinės tarybos posėdžiai, mokytojų tarybos posėdžiai, informacinės valandėlės įstaigoje vyksta kiekvieną antradienį).