1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos  sprendimu patvirtintas priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimas Nr. T2-352).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas tvarkos aprašas „Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustaymo“ (2016 m. gegužės 26 d. Nr. T2-143, 2019 m. sausio 31 d. Klaipėdos miesto savivaldybės   tarybos  sprendimo T2-13  redakcija).

parsisiųsti Microsoft Word formatu

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-93 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“

parsisiųsti Microsoft Word formatu

4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr. T2-298, 2017-03-30 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo T2-64 redakcija).

parsisiųsti Microsoft Word formatu