KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

https://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

 
 
BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2014 M.